PMT in de buitenlucht

Psychomotorische therapie (PMT) in de buitenlucht is een unieke vorm van therapie voor kinderen en jongeren. Spelen en bewegen in de natuur vergroot het vertrouwen in eigen denken, voelen en doen.

Ervaren door te doen

 

Bij PMT wordt beweging en spel ingezet om (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders te helpen bij vragen rondom de emotionele en sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld het leren kennen van emoties, het omgaan met prikkels en het opbouwen van sociale contacten. In PMT is lichaamswerk ook onderdeel van de therapie. We gaan samen spelenderwijs aan de slag.

Waar en waarom?

 

Meestal is de therapie in een (sport)zaal, echter heeft PMT in de buitenlucht sterk mijn voorkeur. Hierbij kun je denken aan PMT in het bos of therapie in een park.

 

Kinderen en jongeren staan heel dichtbij de natuur. Het is de plek waar zij over het algemeen snel aarden. Hierdoor komen ze meer in contact met zichzelf, hun spanningssignalen, emoties en grenzen.

 

Vanuit contact met eigen lichaam kan ook het contact met de ander makkelijker gemaakt worden. Samen wordt dan gekeken welke behoeftes en wensen zijn ten aanzien van sociale contacten.

Voor kind en ouders!

 

Om groei binnen de PMT te bewerkstelligen is het essentieel dat ouders en andere belangrijke volwassenen nauw betrokken worden bij de therapie.

 

Zo nu en dan worden ouders (deels) uitgenodigd om mee te doen in de therapie. Door samen te doen en samen te ervaren vindt er bewustwording plaats bij het kind en de ouders. Ook kan er dan geoefend worden met nieuw gedrag.

 

Ik werk niet volgens een vaste vorm. Ik kijk wat passend is bij het kind/ de jongere en zijn of haar gezin.