PGB-begeleiding

In PGB-begeleiding leren kinderen en jongeren in alledaagse situaties vaardigheden gedurende een (dag)deel per week. Samen met ouders vorm ik een team, zodat het aanbod op maat kan worden gemaakt.

Samen oefenen en spelen

 

In PGB-begeleiding wordt vanuit aandacht en betrokkenheid gewerkt aan de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor het herhaaldelijk leren en/ of oefenen van (kleine) vaardigheden in alledaagse situaties.

 

Je kunt denken aan het leren omgaan met interne en externe prikkels, het leren omgaan met emoties, contact maken en behouden met leeftijdsgenoten en vragen rondom weerbaarheid. 

Thuis aan de slag

 

Samen wordt gekeken welke plek passend is voor de PGB-begeleiding. Vaak is dit in de thuissituatie, in de buurt of op school. 

Wie doen er mee?

 

Ik kijk samen met ouders welke vorm en werkwijze het beste bij het kind en eventueel het gezin past. Het is mogelijk dat broers en/ of zussen meedoen met de begeleiding. Ook ouders worden betrokken bij de begeleiding. Voor de ontwikkeling van het kind vind ik het echt een meerwaarde om samen met ouders (en eventuele andere belangrijke volwassenen en/ of hulpverleners) een team te kunnen vormen.

 

Ik werk niet volgens een vaste vorm, wel lever ik maatwerk.