Privacy Statement


Hoe gaat Kracht van samenspel om met uw privacy?

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling of (specialistische) begeleiding van uw zoon/ dochter is het noodzakelijk dat ik, als uw hulpverlener, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind of jongere bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandeling of begeleiding.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling of begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en medische gegevens van uw zoon/ dochter, en
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van uw zoon/ dochter.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw zoon/ dochter. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht; het beroepsgeheim.

De gegevens uit het dossier van uw zoon/ dochter kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie of de (specialistische) begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere hulpverlener. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (bijv. intervisie), en
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier van uw zoon/ dochter wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • De naam van uw zoon/ dochter, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht);
 • De datum van de behandeling of (specialistische) begeleiding;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank, en
 • De kosten van het consult.