Sherborne Bewegingspedagogiek

Sherborne bewegingspedagogiek is een speelse oefenvorm. Kind en ouder(s) leren in spel iet over zichzelf, elkaar en de wereld om het kind en ouder(s) heen. Met als doel het (zelf)vertrouwen te vergroten. 

Je (zelf)vertrouwen groeit

 

Sherborne richt zich op het ontwikkelen van het lichaamsbewustzijn door de interactie tussen kind en ouder(s). In beweging en spel kan een kind emotionele en fysieke veiligheid ervaren, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Binnen Sherborne zijn speelsheid, plezier en humor belangrijke elementen.

 

Bij Sherborne leren kinderen ook om op verschillende manieren een relatie aan te gaan. Dit is ondersteunend voor de identiteitsontwikkeling, waarbij het kind ervaart dat hij anders is dan de ander. Zo kan een kind iets leren over zichzelf en over de omringende wereld.

Een veilige, speelse plek

 

Sherborne vindt plaats in de zaal van Yogapoint in Nijmegen. In overleg zijn andere locaties mogelijk.

 

Voor deze werkvorm is het prettig als de ruimte veilig en speels aanvoelt. 

Samen aan de slag!

 

Bij Sherborne doen ouder(s) en kind mee. Hierbij is het belangrijk dat ouders zich afstemmen op hun kind. Zij hoeven dit bij aanvang niet precies goed te doen, maar de intentie om het kind te volgen en iets uit de ouder-kind relatie te leren is belangrijk.